Dette er Kvia

Om Sven Kvia

Kvia sitt hovedkontor er bilanlegget på Lura i Sandnes. Her disponerer vi over 5000 m2 i tillegg til opparbeidede parkeringsplasser og grøntareal, slik at det totale utbygde området er på 25 dekar.

Bortsett fra noen vanskelige år etter krigen har firmaet gjennom alle år vist positive resultater. Selv i de vanskelige årene fra 1987-1993 hvor bilsalget i Norge gikk ned med nesten 70%, klarte firmaet seg uten tap. Gjennom nøktern økonomi og riktige investeringer har firmaet i dag bygget seg opp til å være et av distriktets ledende innenfor bilbransjen.

I 1998 fikk Sven Kvia forhandleransvaret for Opel og Chevrolet i Stavanger, fra tidligere hadde vi bare for Sandnes. Dette resulterte i at i mars 1998 åpnet selskapet ny bilforretning på Mariero i Stavanger. Dette anlegget disponerer 1850 m2 og har alle fasiliteter bortsett fra karosseriverksted.